- výrobce přístrojů pro železniční kolejová vozidla

   - certifikace: České dráhy, Drážní úřad a další ......

   - uznávaný dodavatel v celé Evropě

   


 

Logo Seznamu

Logo Atlasu

TOPlist

 

Kontakty ...
 

Vedení společnosti: 

 

Jednatel společnosti        PhDr. Dagmar Matúšová

 

Jednatel společnosti        Ing. Lukáš Andrýsek

  

   

Kontakty detailněji:


Obchodní úsek: 

Zást. obch. ředitele         Ing. Zdeněk Macháček     mob.: +420 603 177 880

                                                                          zdenek.machacek@transelco.cz

 

Obchodník:                      Martin Doubek                 tel.: +420 327 397 232

                                                                                    fax: +420 327 397 239

                                                                            martin.doubek@transelco.cz


Obchodník:                      Ing. Luděk Štoček              mob.: +420 603 177 881

                                                                             ludek.stocek@transelco.cz

 


Vedoucí nákupu:             Ing. Jiří Holub                  tel.: +420 327 397 238

                                                                                    fax: +420 327 397 239

                                                                              jiri.holub@transelco.cz

 


Ekonomický úsek: 

Účetní                              Jana Lacmanová              tel.: +420 327 397 243

                                                                                    fax: +420 327 397 239

                                                                          jana.lacmanova@dako-cz.cz

 


Technický úsek:

Poradce výr. ředitele      Ing. Pavel Lédl                 tel.: +420 327 396 182

                                                                                   fax: +420 327 397 239

                                                                              pavel.ledl@dako-cz.cz

 

Vedoucí výroby              Miroslav Ilich                    mob.: +420 739 684 882
                                                                                   fax:    +420 327 397 239

                                                                            miroslav.ilich@transelco.cz


                                        Hana Málková                   tel.: +420 327 396 181

                                                                                   fax: +420 327 397 239

                                                                         hana.malkova@transelco.cz

 

                                        Marie Opočenská             tel.: +420 327 397 244

                                                                                   fax: +420 327 397 239

                                                                      marie.opocenska@transelco.cz

 

                                        Miroslav Havránek           tel.: +420 327 397 242

                                                                                   fax: +420 327 397 239

                                                                     miroslav.havranek@transelco.cz

 

Vrátnice                                                                     tel.:  +420 327 397 234